Beste forbrukslån

Økningen i forbrukslån har skapt for mange feil inntrykk av at bank og finansbransjen er en gjeng personer som kun vil tjene penger på at folk ikke klarer å styre sin begeistring for gjeld. I Norge er det ingen problemer med å gi gjeld uten sikkerhet i eiendom eller biler fordi all gjeld sikres i personen som tar opp gjelden. Det betyr at du kan miste alt og bli gjeldsslave i mange år fordi du ikke kan betale på gjelden din. Dette er et problem for samfunnet.

Gjeldsregister
Det er mange forslag på hvordan man kan begrense opptak av mer gjeld enn det man faktisk trenger. Noen foreslår at man begrenser folks mulighet ved å sette en maksgrense på gjeld sammenlignet med inntekt. En annen mulighet er å kreve bedre kontroll fra bankenes side. En siste mulighet, eller en god kombinasjon med andre muligheter er et gjeldsregister. Et gjeldsregister betyr at all din gjeld, inkludert det beste forbrukslån, blir gjort offentlig for alle banker. Da vil ikke bankene lengre trenge å spørre deg om hvor mye gjeld du har, men de kan heller bare sjekke registeret. Her blir alle som har lånt deg penger tvunget til å oppgi hvor mye de har lånt deg. Dette er en fin måte å sjekke at ingen oppgir feil beløp.

Gjeldsregister er ikke noe nytt i Norge. Det startet med en utredning i 2008 og nå 10 år senere har det fortsatt ikke kommet. Det finnes forskjellige bekymringer som personvern og annet, men det klassiske eksempelet mot gjeldsregister for forbrukslån er at det ikke blir riktig. Det vil være smutthull for å komme seg unna registeret. Her er det litt vanskelig å vite nøyaktig hva hvem som er interessert i hva, så det leder for til konflikter mellom de forskjellige bankene.